யாவாநிகா , 28
ஆடை என்பது எனக்கு பிடிக்காத விஷயம். நான் பிறந்த மேனியாக இருப்பதையே விரும்புகிறேன். அதே போல என்னோடு இருக்கும் போது நீங்களும் அப்படிதான் இருக்க வேண்டும் என்று நான் ஆசை படுவேன். இயற்க்கை கொடுத்த ஆடை, அதற்க்கு ஈடு இணை ஏது. தன் உடம்பை விரும்பாதவர், காமத்தை முழுதாக அனுபவிக்க முடியாது என்பது என் கருத்து.
வயது:28
நான் விரும்புவது:ஆடைகள் எதுவும் அணியாமல் சுதந்திரமாக இருக்கும் வேளைகள். அதாவது கட்டிலில் உன்னோடு இருக்கும் போது.
நான் விரும்பாதது:நான் மட்டும் தனியாக இருக்கும் போது.
எண் சொந்த குறிப்பு:
நீலம்: 4.03" எடை: 53 மார்பு: சிரிதும் அல்ல பேரிதும் அல்ல முடியின் நிற: கருப்பு முடியின் நீலம்:இடுப்பு வரை கண் நிறம்:நீலம் உடல் அமைப்:சாதாரணமான