கீதா , 29
என்னை பார்த்து எடை போட்டு விடாதீர்கள். நான் காமத்தில் கில்லாடி. நான் உன்னை காம உச்சிக்கு கொண்டு செல்லாமல் விடமாட்டேன். நான் விட்டாமல் எத்தனை பேருடனும் நான் காம களி ஆட்டம் ஆடுவேன். எனக்கு காமசூத்ராவில் தெரியாத வித்தைகளே கிடையாது. அந்த விதிகளையே ஒரு படி மேலே கொண்டு செல்வேன். உடனே என்னோடு உரையாடு, காம லோகத்தை வலம் வருவோம்.
வயது:29
நான் விரும்புவது:உன் சாமானில் என் ச்பரிச்சம் பட்டதும் அது துள்ளி ஆடுமே அதை கண்டு நான் மயங்கி போவேன்
நான் விரும்பாதது:என் நமச்ச்சலை நீ புரியாதிருக்கும் போது.
எண் சொந்த குறிப்பு:
நீலம்: 5.5" எடை: 55 மார்பு: மீடியம். ரவுண்ட் முடியின் நிற: கருப்பு முடியின் நீலம்:முதுகு வரை கண் நிறம்:கருப்பு உடல் அமைப்:நாட்டுக்க்கட்