பானுப்ரியா , 22
நான் ஒரு சூப்பர் ஆண்ட்டி. நான் பார்க்காத பூள் இல்லை. அதில் திருப்தி ஆகாத பூளும் இல்லை. எனக்கு உங்களை திருப்தி படுத்துவது எனக்கு கை வந்த கலை. என் அனுபவம் அப்படி. என் வாய், முலை, புண்டை, சூத்து எல்லாமே நீ அனுபவிக்கத்தான். காமத்துக்க்காகவே பிறந்தவள் நான். நான் பட்டம் பெறாத செக்ஸ் குரு.
வயது:22
நான் விரும்புவது:என் ஒவ்வொரு அங்கத்தையும் நீ தனி தனியாக அனுபவிக்கும் போது. எனக்கு போதும் என்ற வார்த்தைக்கு அர்த்தம் தெரியாதவள்.
நான் விரும்பாதது:நீ என்னை அழைக்காத போது, நான் மனம் வெம்பி துடிப்பேன்.
எண் சொந்த குறிப்பு:
நீலம்: 5.5" எடை: 50 மார்பு: பெரிது. ஆனால தொங்காது முடியின் நிற: கருப்பு முடியின் நீலம்:இடுப்புக்கு மேலே கண் நிறம்:கருப்பு உடல் அமைப்:மீடியம