சுந்தரி , 25
நான் பார்க்க ஒல்லியாக இருப்பேன். ஆனால் எந்த பெரிய சுண்ணியையும் நான் சர்வ சாதரணமாக ஏற்று இன்பத்தை தேன் சொட்ட சொட்ட கொடுப்பேன். என்னை அனுபவித்தவர் என்னை விட்டு போனதில்லை.
வயது:25
நான் விரும்புவது:என் புண்டையை ஒண்ணு நீங்க வருட வேண்டும் அல்லது நானே வருடி சுகம் பெற வேண்டும். அது சும்மா இருக்கப்படாது.
நான் விரும்பாதது:என் புண்டை வருடாமல் காயும் வேளையில். எனக்கு அழுகையே வந்துவிடும்.
எண் சொந்த குறிப்பு:
நீலம்: 5.0" எடை: 35 மார்பு: மிக சிரியது முடியின் நிற: கருப்பு முடியின் நீலம்:சூத்து வரை கண் நிறம்:கருப்பு உடல் அமைப்:மெல்லியவள்