ஷர்மிலி , 29
நான் மிகவும் அழகு என்று நான் சொல்லமாட்டேன். ஆனால் என்னால் எல்லை இல்லா காம சுகத்தை தாராளமாக தந்து கொண்டே இருக்க முடியும். எனக்கு தினமும் விதவிதமான சாமானை நான் அனுபவிக்க வேண்டும். அந்த சாமானுக்கு நான் சுகத்தை அள்ளி தர வேண்டும்.
வயது:29
நான் விரும்புவது:விதவிதமான ஆண்களின் சாமானை அனுபவிப்பது
நான் விரும்பாதது:சாமான் கிடைக்காத வேளைகள். எனக்கு நரக வேதனை
எண் சொந்த குறிப்பு:
நீலம்: 5.4" எடை: 60 மார்பு: இடை நிலை – பேரிதும் அல்ல சிரிதும் அல்ல முடியின் நிற: கருப்பு முடியின் நீலம்:சிரியது கண் நிறம்:கருப்பு உடல் அமைப்:இடைநிலை