ஷீலா , 24
சிகப்புதான் எனக்கு பிடித்த கலரு. சிவப்பு நிறத்தை விரும்பும் மங்கையர் காமத்தில் சிறந்து தேர்ந்தவர்களாக இருப்பார்கள் என்று சொல்வார்கள். என் விஷயத்தில் அது சரியான உண்மை. எனக்கு தெரியாத காம ரகசியங்களே கிடையாது. உனக்கு வேண்டியதை நீ கேட்காமலே தந்து உன்னை கிரங்கடிப்பேன்.
வயது:24
நான் விரும்புவது:செக்ஸில் ஏதாவது புதிதாக எக்ஸ்பெரிமென்ட் செய்து அனுபவிப்பது
நான் விரும்பாதது:குண்டு சட்டி உள்ளையே ஒத்துகொண்டிருப்பது
எண் சொந்த குறிப்பு:
நீலம்: 5.3" எடை: 55 மார்பு: பெரியது மற்றும் கல்லானது. முடியின் நிற: கருப்பு முடியின் நீலம்:இடுப்பு வரை நீளமானது. கண் நிறம்:கருப்பு உடல் அமைப்:இடை நிலை