லஜ்வந்தி , 35
எனக்கு சர்வ சாதரணமாக நமைச்சல் எடுக்காது. ஆனால் நீ என்னோடு கொச்சையாக காமம் பேசும்போது, என்னை என்னாலையே கட்டு படுத்த முடியாது. அப்புறம் எனக்கு சாமான் இல்லாமல் இருக்க முடியாது. எனக்கு பைத்தியமே பிடித்து விடும். ஆனால் உன் சாமான் கிடைத்து விட்டால், அதை நான் திருப்தி படுத்தாமல் விடுவதில்லை. மீண்டும் எனக்காக ஏங்கும்.
வயது:35
நான் விரும்புவது:என் புண்டைக்குள் உன் பூளை விட்டு காமம் பேசும் போது.
நான் விரும்பாதது:வெறுமனே ஒக்கும் போது.
எண் சொந்த குறிப்பு:
நீலம்: 5.5" எடை: 60 மார்பு: முலை பேரிதும் அல்ல சிரிதும் அல்ல முடியின் நிற: கருப்பு முடியின் நீலம்:இடுப்பு வரை கண் நிறம்:கருப்பு உடல் அமைப்:மேலிந்தவள்