लज्जा , 30
मी भारतात जन्मले, आणि अमेरिकेत वाढले, मी पदवीधारक आहे. नि आता ऑनलाइन जॉब करते. जेव्हा सर्व जण घरी जातात. तेव्हा मी जेव्हा एकटी असते तेव्हा मी काम्पुटर समोर हे काम करते. मग मी नि माझा काम्पुटर. पण कधी कधी कामाचा लोड कमी असतो तेव्हा मी दिल्डो सोबत टाईम पास करते.
वय :30
उतेजीत करणाया वस्त :जेव्हा मी कोणासोबत बोलते नि तो मला आदराने वागवतो.
अनुतेजीत करणाया वस्त :नुसतेच काम आणि करमणूक काहीच नाही.
माझ्या व्याक्तीमताव्ची रूपरेखा :
उंची : 5.4" वजन : 65 स्तन : छोटे केसांचा रंग : सावळा केसांची :बॉब कट डोळ्यांचा रंग :काळा गशरीराचा आकार :सुधृढ