पूर्वा , 22
मी गावाकडची मैना आहे. तसेच मी झारखंड मधून आली आहे. मी इतर गावाकडच्या मुलींसारखी गावरान आहे. मी सुद्धा अस्सल भारतीय आहे.
वय :22
उतेजीत करणाया वस्त :जेव्हा लोक माझ्यासाठीच माझ्या नावाने फोन करतात.
अनुतेजीत करणाया वस्त :माझी क्षमता असून सुद्धा माझ्या पार्श्वभूमीमुळे झिडकारतात.
माझ्या व्याक्तीमताव्ची रूपरेखा :
उंची : 5.4" वजन : 52 स्तन : छोटे केसांचा रंग : काळा केसांची :लांब स्तनापर्यंत डोळ्यांचा रंग :काळा गशरीराचा आकार :मध्यम