सुंदरी , 25
मी आमच्या घरात सर्वात तरुण आहे. पण त्याचा अर्थ असा न्हवे कि मी खूप हट्टी किंवा आगाऊ आहे. मी सर्व मोठ्याचा मान करते. मी माझ्या मित्रांसोबत आणि शेजार्यान्सोबत खूप चांगली वागते. मी माझ्या मित्र मैत्रीणसोबत सर्व चर्चा करते. प्रत्येकजण जे मला सांगते त्याकडे मी दुर्लक्ष करत नाही.
वय :25
उतेजीत करणाया वस्त :मला सर्वांच्या वेगवेगळ्या भावना समजून घ्यावयास खूप आवडतात. त्यांचा अभ्यास करावयास मला खूप आवडतो.
अनुतेजीत करणाया वस्त :जेव्हा कोणी रिकामे बसते नि आळशीपणाने वागते ते मला आवडत नाही.
माझ्या व्याक्तीमताव्ची रूपरेखा :
उंची : 5" वजन : 45 स्तन : अगदी छोटे केसांचा रंग : काळा केसांची :कमरेपर्यंत डोळ्यांचा रंग :काळा गशरीराचा आकार :सडपातळ