शीला , 24
मी फार खट्याळ आहे. मी स्वतासोबत खूप खेळत असते. म्हणूनच मी माझ्या कॉलेज मध्ये प्रसिद्ध आहे. माझे हस्तमैथुन कधीच कोणाला दुखविणार नाही. उलट मी स्वतासोबत नेहमीच हसत खेळत असते. मला सेक्सची जरा जास्त आवड आहे. म्हणजे ह्याचा अर्थ असा नाही कि माझे चरित्र वाईट आहे. माझा हा स्वभाव ज्याला आवडत असेल त्याने मला फोन करावा.
वय :24
उतेजीत करणाया वस्त :मी जेव्हा एखाद्या माणसाकडून काहीतरी शिकते.
अनुतेजीत करणाया वस्त :जेव्हा जुन्या विचारसरणीचे लोक मिळतात.
माझ्या व्याक्तीमताव्ची रूपरेखा :
उंची : 5.3" वजन : 55 स्तन : मोठे केसांचा रंग : सोनेरी केसांची :मध्यम डोळ्यांचा रंग :बदामी गशरीराचा आकार :मध्यम