अंकुर , 25
मी आहे अंकुर, त्या सर्व गोष्टी तुम्ही माझ्यासोबत करू शकता ज्या तुम्ही आपल्या पत्नी सोबत करू शकत नाही. मी तुमची वाट पाहत असते. माझे शरीर काकडीसारखे कोवळे आहे, माझे वय सुधा फार कमी आहे. मला फोन करा नि मी लगेच माझ्या शरीराशी खेळेन.
वय :25
उतेजीत करणाया वस्त : जेव्हा फोन येतो तेव्हा माझी बोटे चुदिसोबत क्रीडा करत असतात.
अनुतेजीत करणाया वस्त :मी जेव्हा दुसरे काही करत असते , कारण माझी बोटे प्रणय क्रीडेपासून वंचित होतात.
माझ्या व्याक्तीमताव्ची रूपरेखा :
उंची : 5" वजन : 45 स्तन : मोठे केसांचा रंग : सोनेरी केसांची :मध्यम डोळ्यांचा रंग :बदामी गशरीराचा आकार :मध्यम