ಕೋಮಲ , 38
ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ: ನಾನು ಕೋಮಲ, ಹೆಸರಿನ ಜೊತೆ ಮನಸ್ಸೂ ಕೋಮಲ. ಆದರೆ ದೇಹ ಅಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮೊಲೆ ನೋಡಿಯೇ ಜನ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಫೋನ್ ನಲ್ಲಿ ಮೊಲೆ ಹಾಗೂ ಮೊಲೆ ತೊಟ್ಟಿನ ಜೊತೆ ಆಟವಾಡೋದನ್ನ ಕೇಳಿದವರು ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ.
ವಯಸ್ಸು:38
ಉದ್ರೇಕಿಸುವುದು:ಮೆದುವಾದ ಮಾತು, ಮೃದುವಾದ ನಡತೆ
ಉದಾಸೀನಳಾಗಿಸುವುದು:ತೀಕ್ಷ್ಣ ಗಡಸು ವ್ಯವಹಾರ ನನನ್ನ ಉದಾಸೀನ ಮಾಡುತ್ತೆ
ಜೀವನ ಪರಿಚಯ:
ಎತ್ತರ: 5.4" ಭಾರ: 52 ಮೊಲೆ: ಪರ್ವತ ಮೊಲೆ ಕೂದಲಿನ ಬಣ್ಣ: ಕಪ್ಪು ಕೂದಲಿನ ಉದ್ದ:ಕತ್ತಿನವರೆಗೆ ಕಣ್ಣ ಬಣ್ಣ:ಕಪ್ಪು ಮೈಕಟ್ಟು:ಸುಂದರ ದೇಹಕಟ್ಟು