ಜರೀನ್ , 35
ನನ್ನ ದೇಹ ತೋರಿಸುವುದೇ ನನ್ನ ಮುಖ್ಯ ಕಾಯಕ. ದೇಹದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ. ಈ ದೇಹದ ಯಾವ ಭಾಗವನ್ನಾದರೂ ನಿಮಗಾಗಿ ಟಚ್ ಮಾಡ ಬೇಕೇ. ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು
ವಯಸ್ಸು:35
ಉದ್ರೇಕಿಸುವುದು:ಕಾಮಕ್ರೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾ
ಉದಾಸೀನಳಾಗಿಸುವುದು:ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಪುರುಸತ್ತಿಲ್ಲ
ಜೀವನ ಪರಿಚಯ:
ಎತ್ತರ: 5.2" ಭಾರ: 50 ಮೊಲೆ: ಮಧ್ಯಮ ಕೂದಲಿನ ಬಣ್ಣ: ಕಪ್ಪು ಕೂದಲಿನ ಉದ್ದ:ಉದ್ದ ಕೂದಲು ಪಿರ್ರೆವರೆಗೆ ಕಣ್ಣ ಬಣ್ಣ:ಕಪ್ಪು ಮೈಕಟ್ಟು:ಮಧ್ಯಮ, ದೊಡ್ಡದೂ ಅಲ್ಲ, ಚಿಕ್ಕದೂ ಅಲ್ಲ