ಆಯಿನ , 32
ಜನ ನನ್ನ ಮೊಲೆಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನ ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನನ್ನ ಮೊಲೆ. ಇದರ ಜೊತೆ ಆಟವಾಡುವುದೇ ನನ್ನ ಮೊದಲ ಹಾಗೂ ಕೊನೆಯ ಕೆಲಸ. ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಮೊಲೆ ಜೊತೆ ಆಟವಾಡೋದು ಕೇಳಿ.
ವಯಸ್ಸು:32
ಉದ್ರೇಕಿಸುವುದು:ನನ್ನ ಉದ್ರೆಕವೇ ನನ್ನ ಮೊಲೆಯ ಜೊತೆ ಆಟ
ಉದಾಸೀನಳಾಗಿಸುವುದು:ನನ್ನ ಮುಲುಕಾಟ ಕೇಳಲು ಜನ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ
ಜೀವನ ಪರಿಚಯ:
ಎತ್ತರ: 5.3" ಭಾರ: 50 ಮೊಲೆ: ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು ಕೂದಲಿನ ಬಣ್ಣ: ಕಪ್ಪು ಕೂದಲಿನ ಉದ್ದ:ಚಿಕ್ಕದು (ಬಾಬ್ ಕೂದಲು) ಕಣ್ಣ ಬಣ್ಣ:ಕಂದು ಮೈಕಟ್ಟು:ದೊಡ್ಡ ದೇಹ